ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສາສະຫນາສາດ (1)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄວາມພົ້ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 48 ຊົວໂມງໃນນາລົກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄຳພະຍານຂອງນັກໂທດຄົນໜຶ່ງທີ່ຕາຍຄືນເຖິງ2ມື້ ລາວເຫັນດິນແດນນາລົກອັນເປັນຕາຢ້ານມີແຕ່ຄົນທຸກທໍລະມານ ຕໍ່ມາລາວກໍ່ເຫັນເມືອງສະຫວັນອັນງົດງາມ ບົດຄວາມນີ້ຍັງແນະນຳຫົນທາງທີ່ຈະພົ້ນຈາກນາລົກໄດ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະຫນາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: