ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສາສະໜາສາດ (61)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນ້ຳພະໄທພຣະເຈົ້າ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທາງລອດພນ
ຄຳອະທິບາຍ: ເນື່ອງຈາກມະນຸດເປັນຄົນບາບພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຕຽມຫົນທາງແຫ່ງຄວາມລອດໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກຄົນໂດຍທາງພຣະເຍຊູຄຣິດ ເຊິ່ງເປັນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 12 ຂະໜາດເອກະສານ: