ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສາສະໜາສາດ (61)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສິດຫ້າປະການຂອງຄົນບາບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງສິດ5ປະການທີ່ຄົນບາບຈະໄດ້ຮັບເຊິ່ງທຸກໆສິດນັ້ນລ້ວນສຳຄັນທີ່ສຸດ ເມື່ອເຮົາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ຮັບສິດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງແນ່ນອນ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: