ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສາສະໜາສາດ (61)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເລື່ອງພຣະເຈົ້າ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບບັນຫາ
ບ່ອນພີມ: Great Britain
ຄຳອະທິບາຍ: ທຸກໆຄົນລ້ວນແຕ່ມີປັນຫາໃນຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປແລະບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່ສາມາດາຄຳຕອບໄດ້ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ມີຄຳຕອບທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເລື່ອງເຊັ່ນ:ເລື່ອງພຣະເຈົ້າ,ຄວາມບາບ,ວິທີ່ການຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມໝາຍຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 36 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຈົ້າຍຸກອາວະກາດ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນໜັງສືທີ່ໄດ້ອະທິບາຍເຫດຜົນເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສະໄໝປະຈຸບັນທີ່ກ້າວໜ້າ ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຫາຂໍ້ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 37 ຂະໜາດເອກະສານ: