ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສາສະໜາສາດ (61)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ິພຣະຄຳພີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີ
ບ່ອນພີມ: ໂຮງພິມແສງສິນ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄຣິສຕຽນລາວມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຣະຄຳພີຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າມີຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍມີຄຳແນະນຳໃຫ້ເຂົ້າໃຈພຣະຄຳພີທຸກໆເຫຼັ້ມ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 314 ຂະໜາດເອກະສານ: