ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສະຕຽນ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄັງຕົວຢ່າງ ແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ 500 ເລື່ອງ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມເອົາຕົວຢ່າງທັງແງ່ຄິດອື່ນໆ ໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການເທດສະໜາການຮຽນການສອນຕ່າງໆຕົວຢ່າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຟັງສົນໃຈແລະສິ່ງທີ່ເຮົາຖ່າຍທອດໄປນັ້ນມີນຳ້ໜັກຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 9 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫຼັກຂ້ໍຄິດທີ່ຖ່າຍທອດຕ່ໍໄປໄດ້ ເຫຼັ້ມທີ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ດຣ. ບິວສ ໄບຣທ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຈະສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖິງເຄັດລັບແຫ່ງຊີວິດຄຣິສຕຽນ ໂດຍການດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍກັນກັບພຣະວິຍານບໍລິສຸດນຳ ໃຫ້ພຣະເຢຊູຄອບຄອງບັນລັງຊີວິດເຮົາ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບໄຊະຊະນະ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 44 ຂະໜາດເອກະສານ: