ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພາກຫຼັກການແປເບື້ອງຕົ້ນ (1)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອົບຮົມຜູ້ນຳ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄູ່ມືການແປພຣະຄຳພີ
ບ່ອນພີມ: ສະມາຄົມພາສາສາດສກົນ
ຄຳອະທິບາຍ: ນີ້ເປັນຄູ່ມືທີ່ມີປະໂຫຍດເພື່ອອົບຮົມຜູ້ທີ່ແປພຣະຄຳພີເປັນພາສາຂອງຕົນເອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ແປເຂົ້າໃຈຫຼັກການແປໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພຣະຄຳພີທີ່ແປນັ້ນຢູ່ໃນຄວາມໝາຍເດີມແລະເຂົ້າໃຈໄດ້
ຫົວຂໍ້: ພາກຫຼັກການແປເບື້ອງຕົ້ນ
ປະເພດ: ຄູມື ຈຳນວນໜ້າ: 104 ຂະໜາດເອກະສານ: