ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເພງນະມັດສການ (1)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເພງນະມັດສການ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເພງນະມັດສະການ
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີເນື້ອເພງຢູ່38ເພງ ນຳໃຊ້ໄດ້ໃນການປະຊຸມກຸ່ມເຊວ,ໃນຄຣິສຕະຈັກ...ເພື່ອເປັນການຮ້ອງນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເພງນະມັດສການ
ປະເພດ: ປຶ້ມເພງ ຈຳນວນໜ້າ: 58 ຂະໜາດເອກະສານ: