ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການບໍລິຫານຄຣິສຕະຈັກ (2)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄຣິສຕະຈັກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ແບບສຳຫຼວດຄຸນນະພາບຂອງການພັດທະນາຄຣິສຕະຈັກແບບທຳມະຊາດ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ເປັນແບບສຳຫຼວດຄຸນນະພາບຂອງຄຣິສຕະຈັກວ່າເຕີບໂຕຫຼາຍສຳ່ໃດໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ດີຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານຄຣິສຕະຈັກ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 6 ຂະໜາດເອກະສານ: