ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການປະກາດ (8)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເຄື່ອງມືໃນການປະກາດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຄື່ອງມືໃຊ້ໃນການສອນພຣະຄຳພີຕາມລຳດັບ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໃນການສອນພຣະຄຳພີຕາມລຳດັບຊ່ວຍໃຫ້ການສອນສະດວກຂຶ້ນແລະຜູ້ຮຽນເຂົ້າໃຈງ່າຍ
ຫົວຂໍ້: ການປະກາດ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 6 ຂະໜາດເອກະສານ: