ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນຳ (3)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການເຕີບໂຕຂອງຄຣິສຕະຈັກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກມີຊີວິດຊີວາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຄຣິສຕະຈັກມີສະຫງ່າລາສີແລະມີຊີວິດຊີວານັ້ນຂຶ້ນກັບການມີພຣະຄຣິດປະທັບໃນຊີວິດເປັນປະມຸກແລະເປັນສູນກາງການປົກຄອງແລະການດຳເນີນງານທຸກຢ່າງ
ຫົວຂໍ້: ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 8 ຂະໜາດເອກະສານ: