ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດ (14)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການກັບໃຈ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລູກນອກຄອກ
ບ່ອນພີມ: ໄທເທີດທຳ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມບົດນີ້ຜູ້ຂຽນຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນກັບມາຫາພຣະເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເຊັ່ນດຽວກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ ແຕ່ໄປເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມາ ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍ່ສຳນຶກຜິດກັບມາຫາພໍ່ແລະໄດ້ຮັບການອະໄພ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: