ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດ (14)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການປະກາດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໃຈຄວາມພຣະຄຣິດຕສາສະໜາ
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ເປັນເລື່ອງພື້ນຖານຂອງຂ່າວປະເສີດສຳລັບມະນຸດທຸກຄົນ ເພື່ອເປັນການເຊີນຊວນໃຫ້ຄົນມາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 32 ຂະໜາດເອກະສານ: