ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ,ລູກາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະທຳລູກາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ,ລູກາ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ເອົາຈາກປຶ້ມປະຖົມມະການບົດ1-4ແລະໃນລູກາມີທັງພາສາລາວແລະອັງກິດ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ,ເປັນຄວາມຮັກແລະເປັນຄວາມຈິງແລະມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 143 ຂະໜາດເອກະສານ: