ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະບັນຍັດສອງ11 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມານາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບຫນີ 16; ພຣະບັນຍັດສອງ11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນອິດສະຣາເອນພາກັນອອກມາເກັບມານາໃນເຊົ້າ ແລ້ວມາປຸງເປັນອາຫານ ມານາເປັນອາຫານທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ລ້ຽງດູຄົນຂອງພຣະອົງຕະຫຼອດເວລາ40ປີທີ່ເດີນທາງຢູ່ທະເລຊາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: