ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຟີເລໂມນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂອເນຊີໂມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຟີເລໂມນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂອເນຊີໂມທີ່ເປັນທາດຂອງຟີເລໂມນແຕ່ລາວໄດ້ໂຕນໜີຕາມກົດໝາຍໃນສະໄໝນັ້ນຖ້າທາດໂຕນໜີຕ້ອງຖືກລົງໂທດໜັກ ຕໍ່ມາລາວກໍ່ໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ໂປໂລສົ່ງລາວກັບຄືນໃນທີ່ສຸດລາວກໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຫຼາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: