ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມັດທາຍ 25 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຍິງສາວບໍລິສຸດ10ຄົນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ເວົ້າເຖິງຍິງສາວບໍລິສຸດ10ຄົນຖືຕະກຽງມາລໍຖ້າຮັບຂະບວນເຈົ້າບ່າວເພື່ອເຂົ້າໄປຮ່ວມງານແຕ່ງງານ ມີ5ຄົນທີ່ສະຫຼາດຕຽມນຳ້ມັນມາເພື່ອເຕີມແລະອີກ5ຄົນຖືວ່າເປັນຄົນໂງ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕຽມນຳ້ມັນ 5ຄົນນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຝູງແກະກັບຝູງແບ້
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ພຣະອົງເວົ້າເຖິງເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາຄັ້ງທີ່ສອງຈະພິພາກສາມະນຸດເຊິ່ງແຍກຄົນທີ່ເຊື່ອ ອອກຈາກຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຄືກັບການແຍກຝູງແກະອອກຈາກຝູງແບ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: