ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມັດທາຍ 6 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການອະທິຖານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 6; ລູກາ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູກໍ່ໄດ້ສອນເລື່ອງການອະທິຖານແມ່ນການທູນກັບພຣະເຈົ້າໃນບ່ອນທີ່ລັບລີ້ ບໍ່ແມ່ນການທຳທ່າຢືນອະທິຖານຢູ່ກາງຕະຫຼາດຫຼືທຳມະສາລາໃຫ້ຫຼາຍຄົນເຫັນແລະຍ້ອງວ່າເປັນຄົນເຄັ່ງໃນສາດສະໜາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: