ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມາຣະໂກ 12 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເງີນຖວາຍຂອງຍິງໝ້າຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 12; ລູກາ 21
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຍິງໝ້າຍຄົນໜຶ່ງທີ່ທຸກຍາກນາງໄດ້ເອົາເງິນສອງອັດທອງແດງທີ່ມີມາປ່ອນລົງໃນຫີບຖວາຍໃນພຣະວິຫານ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງບອກວ່ານາງຖວາຍຫຼາຍກວ່າທຸກຄົນເພາະນາງໃຫ້ທັງໝົດທີ່ມີສ່ວນຄົນອື່ນຖວາຍແຕ່ເງິນເສດເຫຼືອຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: