ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຣຸດ 2 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນາງຣຸດເກັບຮວງເຂົ້າເຮ່ຍ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຣຸດ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງນາງຣຸດທີ່ເປັນຍິງໝ້າຍພວມໄປເກັບເຂົ້າເຮ່ຍຢູ່ນາຂອງໂບອາດ ນາງເປັນຄົນທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່ຍ່າຢ່າງດີ ເພາະນາງຮັກພຣະເຈົ້າມີຊີວິດທີ່ອົດທົນ,ສັດຊື່ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍ່ອວຍພອນນາງໄດ້ແຕ່ງງານກັບໂບອາດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນາງຣຸດເກັບຮວງເຂົ້າເຮ່ຍ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຣຸດ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງນາງຣຸດທີ່ເປັນຍິງໝ້າຍພວມໄປເກັບເຂົ້າເຮ່ຍຢູ່ນາຂອງໂບອາດ ນາງເປັນຄົນທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່ຍ່າຢ່າງດີ ເພາະນາງຮັກພຣະເຈົ້າມີຊີວິດທີ່ອົດທົນ,ສັດຊື່ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍ່ອວຍພອນນາງໄດ້ກັບໂບອາດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: