ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຣຸດ 4 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນາງຣຸດໄດ້ລູກຊາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຣຸດ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງນາງຣຸດທີ່ພຣະເຈົ້າອວຍພອນນາງໃຫ້ໄດ້ແຕ່ງງານກັບໂບອາດແລ້ວໄດ້ລູກຊາຍແລະນາໂອມີຜູ້ເປັນແມ່ຍ່າກໍ່ດີໃຈຫຼາຍທີ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ປະຖິ້ມນາງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຜູ້ໄຖ່ໂຕນາງຣຸດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຣຸດ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງໂບອາດຂະນະທີ່ລາວກຳລັງໄຖ່ຕົວນາງຣຸດຕາມທຳນຽມຂອງຄົນຢິວ ຕ້ອງເອົາເກີບມາແລ້ວໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ສະຫຼະສິດຖົ່ມນຳ້ລາຍໃສ່ ຕໍ່ມາລາວກໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງຣຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: