ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລູກາ 8 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບາຣະຕີມາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 10; ລູກາ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຜູ້ຊາຍຕາບອດຊື່ບາຣະຕີມາຍ ທີ່ເປັນຂໍທານຢູ່ແຄມທາງແລະມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວເຊົາຕາບອດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: