ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລູກາ 10 (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄົນຊາມາເລຍໃຈດີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງຊາຍຊາວຊາມາເລຍທີ່ກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຢິວທີ່ຖືກບາດເຈັບຍ້ອນຖືກໂຈນປຸ້ນ ຫຼັງຈາກມີຄົນທີ່ເຄັ່ງສາສະໜາຜ່ານໄປສອງຄົນແຕ່ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍລາວສ່ວນຄົນຊາມາເລຍທັງພາໄປພັກໂຮງແຮມແລະຈ່າຍໃຫ້ພ້ອມ ນີ້ເປັນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງໄປປະຕິບັດກັບຄົນອື່ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມາທາແລະມາຣີ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ມາທາແລະມາຣີ ສອງເອື້ອຍນ້ອງເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າມາທາມັກສົນລະວົນຢູ່ກັບການຫາຂອງກິນໃຫ້ແຂກແຕ່ມາຣີມັກຟັງພຣະຄຳທີ່ພຣະເຢຊູສອນ ພຣະອົງບອກວ່ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມາທາແລະມາຣີ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ມາທາແລະມາຣີສອງເອື້ອຍນ້ອງເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ມາທາມັກສົນລະວົນຢູ່ກັບການຫາຂອງກິນໃຫ້ແຂກແຕ່ມາຣີມັກຟັງພຣະຄຳທີ່ພຣະເຢຊູສອນ ພຣະອົງບອກວ່ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: