ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລູກາ1 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມາຣີແລະທູດສະຫວັນ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ທູດສະຫວັນມາໂອ້ລົມກັບນາງມາຣີ ເລື່ອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມາປະຕິສົນທິໃນຄັນຂອງນາງແລະນາງຈະມີລູກຊາຍທີ່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: