ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອາໂມດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາໂມດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອາໂມດ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງອາໂມດເຊິ່ງລາວເປັນພຽງຄົນລ້ຽງແກະແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ໃຊ້ລາວເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະອົງ ໄປເຕືອນຄົນອິດສະຣາເອນໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: