ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອົບພະຍົບ 1 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເປັນທາດໃນອີຢິບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 1; ອົບພະຍົບ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຕອນທີ່ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນເປັນທາດຢູ່ໃນປະເທດອີຢິບ ພວກເຂົາຖືກກົດຂີ່ແລະບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາຮ້ອງຫາພຣະເຈົ້າພຣະອົງກໍ່ຊ່ວຍປົດປ່ອຍພວກເຂົາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: