ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອົບພະຍົບ 15 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຕໍ່ໄຊຊະນະ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພວກແມ່ຍິງຄົນອິດສະຣາເອນມາເຕັ້ນລຳຮ້ອງເພງ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາອົບພະຍົບ ໜີລອດຈາກການໄລ່ນຳຂອງກອງທະຫານອີຢິບ ໃນທີ່ສຸດພວກສັດຕູຕາຍດິກນຳ້ໝົດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: