ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອົບພະຍົບຫນີ 14 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂ້າມທະເລແດງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບຫນີ 14
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍໂມເຊໃຫ້ແຍກທະເລແດງອອກໃຫ້ເປັນທາງຍ່າງ ເພື່ອໃຫ້ຊົນຊາດຂອງພຣະເຈົ້າຂ້າມໄປໄດ້ ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ລອດຈາກສັດຕູທີ່ໄລ່ມານຳຫຼັງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: