ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອົບພະຍົບຫນີ 5 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການເຮັດກ້ອນດິນຈີ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບຫນີ 1; ອົບພະຍົບຫນີ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນຕົກເປັນທາດໃນອີຢິບ ພວກເຂົາຖືກເກນໃຫ້ເຮັດວຽກໜັກໂດຍຫາເຟືອງຫາດີນໜຽວມາປຳ້ດີນຈີ່ ຈາກຄວາມທຸກຍາກນີ້ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍພວກເຂົາຜ່ານໂມເຊ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: