ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອົບພະຍົບຫນີ 8 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຝູງກົບໃນອີຢິບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບຫນີ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຝູງກົບທີ່ອອກມາຢູ່ເຕັມບ້ານເຮືອນທົ່ວປະເທດອີຢິບເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນໄພພິບັດ10ປະການທີ່ພຣະເຈົ້າ ຊ່ວຍໂມເຊຕໍ່ສູ້ກັບຄົນປະເທດນັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: