ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເນເຫມີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເນເຫມີຢາສ້າງກຳແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນມາໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເນເຫມີ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບການກໍ່ສ້າງກຳແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມທີ່ເຄີຍຖືກທຳລາຍເສຍຫາຍມາດົນໃຫ້ກັບກາຍເປັນກຳແພງທີ່ແຂງແຮງສົມບູນອີກ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍຊາຍທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນຊື່ວ່າເນເຫມີຢາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: