ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເພງສັນລະເສີນ150 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຄື່ອງດົນຕີໃນເພງສັນລະເສີນ150
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເພງສັນລະເສີນ150
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບການເຊີນຊວນໃຫ້ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າໃນເພງສັນລະເສີນບົດ150 ໂດຍເຄື່ອງດົນຕີປະເພດຕ່າງໆ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: