ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2 ທິໂມທີ 1 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຕີໂມທຽວກັບແມ່ແລະແມ່ຕູ້
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2 ທິໂມທີ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນຕີໂມທຽວຍັງນ້ອຍທັງແມ່ແລະແມ່ຕູ້ຂອງລາວ ມັກສອນເລື່ອງລາວໃນພຣະຄຳພີໃຫ້ແກ່ຕີໂມທຽວ ລາວກໍ່ຕັ້ງໃຈຟັງເມື່ອລາວໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກໍ່ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າທີ່ຮູ້ພຣະຄຳພີແລະສອນຄົນອື່ນໄດ້ດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: