ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເອຊະເທີ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລາຊີລີເອຊະເທີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຊະເທີ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງນາງເອຊະເທີຜູ້ເປັນຄົນຢິວທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ເປັນພະລາຊະນີທີ່ງົດງາມແລະເປັນຄົນທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊົນຊາດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: