ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເອຊະເທີ 3 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນາງເອຊະເທີຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຊະເທີ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບຂອງນາງເອຊະເທີຜູ້ເປັນຄົນຢິວທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ເປັນພະລາຊະນີທີ່ງົດງາມແລະເປັນຄົນທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊົນຊາດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: