ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເອຊາຢາ 11 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສັນຕິພາບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຊາຢາ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ພຣະຄຳພີເວົ້າເຖິງແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າໃນອະນາຄົດເຊິ່ງຈະມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ ສັດສາວາສິ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງເປັນເພື່ອນມິດ ແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍກໍ່ຈະຫຼິ້ນກັບສັດຮ້າຍໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂລກໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຊາຢາ 11; ເອຊາຢາ 65
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ພຣະຄຳພີເວົ້າເຖິງແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າໃນອະນາຄົດເຊິ່ງຈະມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ ສັດສາວາສິ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງເປັນເພື່ອນມິດ ແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍກໍ່ຈະຫຼິ້ນກັບສັດຮ້າຍໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: