ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຍຮັນ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ງານແຕ່ງານທີ່ບ້ານການາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຍຮັນ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູແລະພວກລູກສິດຂອງພຣະອົງໄປງານແຕ່ງງານທີ່ບ້ານການາແຕ່ເມື່ອເຫຼົ້າອະງຸ່ນໝົດ ພຣະອົງກໍ່ບອກໃຫ້ຄົນໃຊ້ຕັກນຳ້ມາໃສ່ໄຫຈົນເຕັມ6ໄຫແລ້ວນຳ້ກໍ່ເປັນເຫຼົ້າອະງຸ່ນນີ້ເປັນການອັດສະຈັນເທື່ອທຳອິດຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: