ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ກະສັດ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເອລີຢາຖືກຮັບຂຶ້ນໄປສະຫວັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເອລີຢາເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ລາວເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຫຼາຍແລະຕອນນີ້ພຣະອົງກໍ່ຮັບລາວຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: