ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	2ກະສັດ 5 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຍິງຄົນໃຊ້ຂອງນາອາມານ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຢິວທີ່ຕົກເປັນທາດ ນາງກຳລັງບອກເມຍຂອງນາອາມານວ່າ ມີຄົນຊື່ເອລີຊາຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະສາມາດປົວນາອາມານໃຫ້ເຊົາຈາກພະຍາດຂີ້ທູດໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຍິງຄົນໃຊ້ຂອງນາອາມານ2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຢິວທີ່ຕົກເປັນທາດ ນາງກຳລັງບອກວ່າມີຄົນຊື່ເອລີຊາຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະສາມາດປົວນາອາມານໃຫ້ເຊົາຈາກພະຍາດຂີ້ທູດໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: