ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ 12 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນາງໂຣດາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄືນໜຶ່ງຂະນະທີ່ພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນກຳລັງອະທິຖານເພື່ອເປໂຕທີ່ຕິດຄຸກຢູ່ ນາງໂຣດາໄດ້ຍິນສຽງເປໂຕມາຢືນເຄາະປະຕູນາງດີໃຈຫຼາຍຟ້າວແລ່ນໄປບອກພີ່ນ້ອງຈົນລືມເປີດປະຕູໃຫ້ລາວ ຍ້ອນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍລາວອອກມາຈາກຄຸກຢ່າງປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: