ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ 24 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂປໂລຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ປົກຄອງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 24; ກິດຈະການ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງໂປໂລທີ່ຖືກຜູ້ປົກຄອງຊື່ເຟລິກສອບສວນຢູ່ ໂປໂລກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍແລະປົກປ້ອງຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນເອງຢ່າງກ້າຫານ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: