ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ 7 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສະເຕຟາໂນຖືກຫີນຂວ່າງ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 7
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງສະເຕຟາໂນທີ່ຖືກພວກຜູ້ນຳສາສະໜາແລະປະຊາຊົນເອົາຫີນຂວ່າງຈົນຕາຍຍ້ອນປະກາດເປັນພະຍານເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ ແຕ່ລາວກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖິ້ມຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: