ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ 8 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຟີລິບແລະຂັນທີຊາວເອທິໂອເປຍ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ຟີລິບໄປປະກາດກັບຂັນທີຊາວເອທິໂອເປຍ ທີ່ກຳລັງເດີນທາງກັບຈາກການນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ ຟີລິບອະທິບາຍພຣະຄຳພີໃຫ້ລາວຟັງລາວຈຶ່ງຮັບເຊື່ອພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຟີລິບແລະຂັນທີຊາວເອທິໂອເປຍ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ຟີລິບໄປປະກາດກັບຂັນທີຊາວເອທິໂອເປຍ ທີ່ກຳລັງເດີນທາງກັບຈາກການນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ ຟີລິບອະທິບາຍພຣະຄຳພີໃຫ້ລາວຟັງລາວຈຶ່ງຮັບເຊື່ອພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: