ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ10 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນິມິດຂອງເປໂຕ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປໂຕເຫັນນິມິດນີ້ເຖິງ3ຄັ້ງທີ່ມີສັດຕ່າງໆຢູ່ໃນຜ້າຜືນໃຫຍ່ຢ່ອນລົງມາຈາກຟ້າແລ້ວບອກໃຫ້ລາວກິນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: