ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກຶດຈະການ 28 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ກຸງໂຣມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກຶດຈະການ 28; ໂຣມັນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນທິວທັດຂອງກຸງໂຣມ(ປະເທດອິດຕາລີ)ໃນສະໄໝພຣະຄຳພີໃໝ່ ທີ່ເປັນສູນກາງຂອງໂລກແລະຈະເລີນທີ່ສຸດໃນສະໄໝນັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: