ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ດານີເອນ 5 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່ເທິງຝາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ກະສັດເບັນຊັດຊາເລຂອງບາບີໂລນຈັດງານລ້ຽງໃຫຍ່ ແລ້ວລາວສັ່ງໃຫ້ເຂົາຂົນເອົາຂອງໃຊ້ໃນພຣະວິຫານພຣະເຈົ້າມາໃສ່ເຫຼົ້າດື່ມ ທັນໃດນັ້ນກໍ່ມີມືຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່ເທິງຝາເຮືອນ ບໍ່ມີໃຜແປໄດ້ນອກຈາດານີເອນຄົນດຽວ ເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ລົງໂທດເພາະກະສັດບໍ່ໃຫ້ກຽດພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: