ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 1 (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຊົງສ້າງຕົ້ນໄມ້ແລະພືດຕ່າງໆ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງທຳມະຊາດຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າ,ດອກໄມ້,ແລະຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄົນແລະສັດໄດ້ກິນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຊົງສ້້າງຂອງພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບແມງກະເບື້ອທີ່ສວຍງາມ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໄດ້ຊົມ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຈົ້າສ້າງໂລກໃນມື້ຕ່າງໆ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂລກໃຫ້ສວຍສົດງົດງາມແລະສົມບູນພາຍໃນ 6 ວັນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຮູບສັດຕ່າງໆ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ມີສັດຫຼາຍຊະນິດແລະທຳມະຊາດ ໃຊ້ໃນການສອນເດັກນ້ອຍລະບາຍສີຕ່າງໆໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: