ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 11 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫໍບາເບັນ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບມະນຸດທີ່ພ້ອມໃຈກັນສ້າງຫໍບາເບັນເພື່ອໃຫ້ສູງຈົນຈຸຟ້າເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນເວົ້າພາສາດຽວກັນ ແຕ່ສິ່ງນີ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ພໍພຣະໄທເພາະພວກເຂົາອວດໂຕຫຼາຍ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງພວກເຂົາສັບສົນແລະກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫໍບາເບັນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຫໍບາເບັນທີ່ມະນຸດພ້ອມໃຈກັນສ້າງເພື່ອໃຫ້ສູງຈົນຈຸຟ້າເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນເວົ້າພາສາດຽວກັນ ແຕ່ສິ່ງນີ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ພໍພຣະໄທເພາະພວກເຂົາອວດໂຕຫຼາຍ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງພວກເຂົາສັບສົນແລະກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: