ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 12 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການເດີນທາງຂອງອັບຣາຮາມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ເປັນຮູບພາບໃນການເດີນທາງຂອງອັບຣາຮາມທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ລາວອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ໄປຢູ່ແຜ່ນດີນທີ່ພຣະອົງຈະມອບໃຫ້ລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂະບວນອູດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 12; ປະຖົມມະການ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງຂະບວນອູດທີ່ພວມອອກເດີນທາງ ເຊິ່ງເປັນສັດທີ່ໃຊ້ລຳລຽງເຄື່ອງຂອງໃນທະເລຊາຍໃນພຣະຄຳພີເດີມມັກກ່າວເຖິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: