ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 18 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອັບຣາຮາມຮັບແຂກຂອງລາວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ອັບຣາຮາມກຳລັງຕ້ອນຮັບແຂກຂອງລາວຢູ່ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ເຊິ່ງແຂກນັ້ນກໍ່ແມ່ນທູດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເອງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: